• فرهاد عظیمی

    عضو
    11 آبان 1400 در 4:30 بعد از ظهر

    ببخشید اصلاح می کنم، به رهبر می رسد. اگر چه در حال حاضر هر دو اینها یک نفر می باشد.

    ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی

    …. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.