• فرهاد عظیمی

  عضو
  3 آبان 1400 در 12:24 بعد از ظهر

  درود بر جناب اقای دکتر فتحی عزیز

  اگر چنین باشد و از ناآگاهی شخص نباشد، خیلی جای نگرانی دارد. زیرا عدم رعایت اصول بیمه کار بسیار خطرناکی است و در واقع آن عمل دیگر، بیمه نیست. وقتی برای یک علم یا فعالیتی اصولی در نظر گرفته می شود بدین معناست که باید آن اصول رعایت شود و اگر رعایت نشود یعنی کاری که در دست انجام است دیگر آن علم نیست. فرق اصول با فروع همین است که با اصول نمی توان شوخی کرد.

  به عنوان مثال در تعریف عقد بیع داریم «تملیک عین به عوض معلوم» یعنی اینکه یک نفر یک «عینی» را به «مالکیت» شخص دیگری در آورد و در قبال آن «عوضی» بگیرد.

  این یعنی اصول عقد بیع. حال تصور کنید من یک گوشی به شما می دهم و در عوض چیزی از شما نمی گیرم. این دیگر بیع نیست بلکه می تواند هبه باشد. یا اینکه عوضی از شما می گیرم ولی گوشی ای را که به شما داده ام به مالکیت شما در نمی آورم بلکه می گویم یک سال استفاده کن. این هم بیع نیست بلکه می تواند اجاره باشد.

  بنابراین اگر اصول بیمه در شرایط عمومی یا قانون یا در عمل اجرا نمی شود، پس این کاری که انجام می شود بیمه نیست.

  با توجه به اینکه وظیفه حراست از کیان بیمه بر عهده ماست که اهالی بیمه هستیم، لطفا مصادیقی از این موارد را بفرمایید تا به بحث بگذاریم.