• جناب آقای عظیمی

    باسلام و احترام

    ضمن تشکر از اشتراک مطالب مفید، به نظر اینجانب برخی از اصول یاد شده با رویه های شرکت های بیمه ، شرایط عمومی های مصوب شورای عالی بیمه و حتی خود قانون بیمه گاها در تضاد قرار گرفته اند. به نظرم لازم است قانون بیمه مجددا مورد بازبینی و تکامل قرار گیرد. اختلافات زیادی حتی در برخی از مفاهیم ساده همچنان مرتفع نشده است.

    متشکرم