• سعید پورحیدریان

  عضو
  29 مهر 1400 در 7:20 بعد از ظهر

  ✅یورک آنتورپ✅

  از آنجا که در مورد خسارت همگانی و لزوم تسهیم همه مشارکت کنندگان در یک سفر دریایی منجر به خسارت، به دلیل فقدان قانون واحد، هر کشور قانون دریایی خود را اعمال می‌کرد، به این لحاظ مناقشات زیادی نیز به دلیل تعارض قوانین رخ می‌داد.

  به منظور جلوگیری از این مناقشات و تدوین رویه یکسان در این خصوص در سال ۱۸۶۰ یک کنفرانس بین‌الملل در گلاسکو تشکیل شد که نتیجه آن قطعنامه گلاسکو بود و چهار سال بعد در سال ۱۸۶۴ کنفرانس دیگری با شرکت مالکان کشتی و شرکت‌های بیمه و ارزیابان و کارشناسان خسارت در یورک تشکیل شد که منجر به تصویب مقررات یورک شد.

  این دو مجموعه قطعنامه گلاسکو و مقررات یورک در سال ۱۸۷۷ در کنفرانس آنتورپ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در این سال اولین مقررات یورک آنتورپ ایجاد شد و سرانجام بعد از اعمال تغییرات بعدی در کنفرانس‌های متعدد دو مقررات یورک آنتورپ ۱۹۷۴ به وجود آمد که هم اکنون نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  با آنکه مقررات یورک آنتورپ به تصویب مراجع مقننه کشورهای مختلف نرسیده است، اما مفاد آن در قراردادهای باربری دریایی (بارنامه‌های حمل دریایی و قراردادهای اجاره کشتی) گنجانده شده است و به آن عمل می‌شود. به عبارت دیگر عرف تجاری چنین مقرراتی را به عنوان اصل عمومی لازم‌الاجراء تلقی کرده است.

  منبع: سرکار خانم ماهور محمودی – کارشناس دفتر حقوقی و دعاوی کشتیرانی ایران