• سعید پورحیدریان

  عضو
  29 مهر 1400 در 7:18 بعد از ظهر

  زیان همگانی

  شروع آن توسط فنیقی ها حدود 3000 سال پیش.

  اساس نظریه زیان همگانی (خسارت مشترک) این است که در سفر دریایی، ممکن است کشتی با مخاطرات مختلفی مواجه شود، مثلاً به گل بنشیند یا دچار توفان سهمگین شود و بیم غرق شدن آن برود. برای نجات کشتی و یا محموله آن، فرمانده ممکن است مجبور شود قسمتی از کالا را به دریا بریزد تا کشتی سبک شود و بتواند بقیه کالا را نجات دهد وگرنه همه کالا‌ها و کشتی از بین خواهد رفت.

  اینکه کدام قسمت از محموله به دریا ریخته شود همیشه مورد مناقشه بوده و برای همین اختیار کامل آن در اختیار فرمانده کشتی هستش.

  البته اثبات زیان همگانی و مصادیق آن نیز مهم هست که بر اساس بندهای مصوب کنوانسیون یورک آنتورپ عمل می شود.