• سعید پورحیدریان

  عضو
  29 مهر 1400 در 7:16 بعد از ظهر

  Ballast Water

  آب شیرین یا شور که در قسمت پایین کشتی (زیرین) و به منظور حفظ تعادل کشتی در تانکهای بالاست نگهداری می شود.

  برای تعادل در برابر امواج، میزان بار، عبور از زیر پلها به منظور تنظیم ارتفاع کاربرد دارد.

  میزان مورد نیاز با توجه به نوع کشتی، وزن لحظه ای آن و سیستم پایپینگ مخزن بالاست و ملحقات آن محاسبه می شود.

  البته جابجایی آب از نقاط مختلف جان به واسطه ورود و خروج آب از مخازن بالاست دارای ریسکهای زیست محیطی فراوانی نیز هست.