• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  29 مهر 1400 در 3:52 بعد از ظهر

  بخش دوازدهم

  مابقی بیمه نامه هایی که به دلیل تصادف قابل خریداری می باشد شامل بیمه نامه ضمانت تصادم و بیمه اسناد نجات می باشد.


  بیمه نامه ضمانت تصادم:

  در زمان تصادم دو کشتی با یکدیگر، کشتی مقصر نیازمند زمان برای تهیه ضمانت نامه می باشد(اسناد و مدارک) به خصوص در زمانی که شناور صرفا به اسکله و هرچیزی به غیر از کشتی برخورد کرده و مقصر است. در این زمان مالکان شناور به دنبال تهیه بیمه نامه ای می باشند که ریسک ضمانت شناور مقصر را در قبال میزان خسارت پیش بینی شده تحت پوشش قرار دهند. این بیمه نامه در زمانی که شناور دارای خسارت کلی و خسارت کلی فرضی قبل از هرگونه سازش مالکان شناور با همدیگر کاربرد دارد همچنین در صورت اخد هرگونه ضمانت نامه نجات و یا تصادم هزینه های آن قبل از اینکه بیمه نامه ضمانت خریداری شده باشد و منجر به ضرر و زیان بیمه گذار شده باشد را پرداخت خواهد شد.

  بیمه نامه اسناد نجات :

  در بعضی از شرایط نجات دهندگان مجبور می شوند تا خدمات نجات را قرض گرفته تا شناور را به بندر امن رسانیده و برای اینکاه شناور بتواند به سفر خود ادامه دهد نمیتوانند به دلایلی از قبیل، آخر هفته بودن و یا نصف شب بودن و به دلیل بازداشتن شدن، ضمانت لازم را بدست بیاورند. لذا نجات دهندگان بهتر است نسبت به تهیه بیمه نامه ای که از اسناد نجات آنها حمایت می کند اقدام نمایند. این بیمه نامه تا زمانی که مالکان شناور ضمانت لازم را برای شناور خود و یا محموله آن تهیه نمایند اعتبار دارد. زمانی می شود از این بیمه نامه استفاده نمود که در مدت اعتبار بیمه نامه، شناور و یا محموله آن متحمل خسارت کلی و یا خسارت کلی فرضی شده باشد، همچنین در صورت اخد هرگونه ضمانت نامه نجات و یا تصادم هزینه های آن قبل از اینکه بیمه نامه اسناد نجات خریداری شده باشد و منجر به ضرر و زیان بیمه گذار شده باشد را پرداخت خواهد شد.