• فرهاد عظیمی

    عضو
    16 مهر 1399 در 12:00 قبل از ظهر

    به نظر من اصلن اهمیتی ندارد و نباید چیزی از خسارت کسر شود چون با توجه به اینکه در زمان صدور بازدید انجام می شود پس این خودرو هر دو آسیبش در زمان اعتبار بیمه نامه ما بوده است. یعنی او مثلا سه ماه پیش ماشینی با در سالم را پیش ما بیمه کرده بعد از یک ماه یک اسیبی دیده ولی برای دریافت خسارت مراجعه نکرده بعد از چهل روز دوباره آن در آسیب دیده. الان ما با ماشینی مواجهیم که در آن آسیب دیده پس بدون توجه به تعداد حادثه ها باید خسارتش را بدهیم. تازه به نظرم به نفع بیمه گر شده چون اگر خسارت اول را می گرفت و می رفت درست می کرد و دوباره خسارت می خورد جمع پرداختی در دو مرحله پرداخت بیشتر می شد.