• فرهاد عظیمی

    عضو
    15 مهر 1399 در 11:46 بعد از ظهر

    به نظر من باید اول به توضیح کلوز دیه دو در بیمه نامه و پیوستهاش بندازیم. مثلا یکی از شرکتهای بیمه در تعریف این کلوز نوشته چنانچه درصد صدمات تعیین شده برای مصدوم بیش از صددرصد باشد، مبلغ ریالی مازاد صددرصد از محل این کلوز پرداخت خواهد شد. خب وقتی چنین تعریفی از کلوز در بیمه نامه هست محاسبه خسارت تغییر می کنه ما ابتدا باید مبلغ ریالی دیه اول رو حساب کنیم و از بیمه نامه بپردازیم و بعد مبلغ ریالی دیه دوم و مازاد رو حساب کنیم و از از محل کلوز(اگر باشد) بپردازیم.