• فرهاد عظیمی

    عضو
    15 مهر 1399 در 10:50 بعد از ظهر

    در این صورت میزان خسارت بر اساس دیه چه سالی باید محاسبه شود؟ سال وقوع حادثه که سه سال پیش بوده یا سال طرح دعوی یعنی امسال؟