• مدیریت شاب

    مدیریت
    15 مهر 1399 در 10:28 بعد از ظهر

    پس با این حساب شما بر خلاف آقایان ملکی و عظیمی، موافق لایحه پیشنهادی هستید. به نظر شما پیشنهاد این دو نفر بهتر است یا لایحه پیشنهادی؟چرا؟