• مدیریت شاب

  مدیریت
  14 مهر 1399 در 7:07 بعد از ظهر

  متن لایحه معروف به خودرو های نامتعارف به شرح زیر می باشد:

  لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  ماده واحده – ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – به شرح زیر اصلاح می‌شود:

  1. در تبصره (3)، عبارت “بیمه نامه شخص ثالث و یا” حذف و عبارت “در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث است، بیمه‌گر مکلف است خسارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی اعم از اجباری و اختیاری مقرر در بیمه‌نامه پرداخت نماید.” به انتهای تبصره مذکور اضافه می‌شود.

  2. در تبصره (5)، عبارت “ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و” حذف می‌شود.