• فرهاد عظیمی

  عضو
  6 مهر 1400 در 4:05 بعد از ظهر

  گفتار نخست:

  انواع بیمه
  تقسيم‌بندي انواع بيمه

  با توجه به تعدد انواع خطر، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. براي تقسيم‌بندي انواع بيمه‌ها روش هاي مختلفي ارائه شده است. بطور كلي در اغلب كشورها، بيمه به دو صورت

  • بيمه‌هاي اجتماعي و
  • بيمه‌هاي بازرگاني

  ارائه مي‌شود. تامين اجتماعي از وظائف دولت‌هاست و معمولاً اين تامين از طريق بيمه‌هاي اجتماعي ميسر است.

  از آنجائيكه پوشش‌هاي محدود نظام بيمه‌هاي اجتماعي براي تامين خسارات كافي نيست، بيمه‌هاي بازرگاني توسط شركت هاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي بازرگاني انواع مختلف دارد و قلمرو آن بسيار وسيع است. بيمه‌هاي بازرگاني كه موضوع فعاليت شركتهاي بيمه مي‌باشد، بطوركلي از نظر موضوع به سه دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند (عظیمی، فرهاد،1390، 33).

  • بيمه‌هاي اموال.
  • بیمه های اشخاص.
  • بیمه های مسئولیت.