• فرهاد عظیمی

  عضو
  5 مهر 1400 در 12:17 بعد از ظهر

  سوالات تحقیق: 

  در واقع مسائل مطرح شده به شرح زیر می باشد:

  1. آیا می توان همزمان از مزایای دو بیمه جهت جبران یک خسارت استفاده نمود.
  2. آیا پس از جبران خسارت از محل یکی از بیمه نامه ها حق بازیافت خسارت برای بیمه گر مسئولیت ایجاد می گردد .