• محسن رحیمی

  عضو
  27 شهریور 1400 در 10:09 بعد از ظهر

  جلسه پانزدهم

  https://www.clubhouse.com/join/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/Sx37iykD/xjbyBeEX

  در جلسه پانزدهم کلاب بیمه های انرژی، به شرایط، دغدغه ها و مباحث ویژه مربوط به زمان گذر یک ریسک از فاز ساخت و نصب به فاز بهره برداری و پیچیدگی هایی که از جنبه های فنی و حقوقی بیمه ایجاد می شود می پردازیم و سوالات زیر را به بحث می گذاریم:
  – ترتیب زمانی رویدادهای پروژه و توزیع ریسک پیمانکار و کارفرما در هر مرحله چگونه است؟
  – مدت بیمه نامه در بیمه های ساخت و نصب چگونه تعریف شده و آیا منطبق بر نیاز صنعت می باشد؟
  – صنعت بیمه چه راهکاری برای همزمانی ساخت و نصب و بهره برداری واحدهای بزرگ صنعتی دارد؟
  – رویکرد و مهمترین عوامل مورد نظر ارزیاب ریسک در این مرحله چه مواردی است؟
  – تفاسیر بیمه گران از کلوزهای تاثیرگذار در این دوره از جمله کلوزهای نگهداری، بهره برداری بخش های تحویل شده، تست و راه اندازی اموال و واحدها و … چیست؟
  -مخاطرات پوشش های بیمه ای در قراردادهای IPC طبق زمانبندی های مندرج در قراردادهای جدید چگونه بین کارفرما، پیمانکار و بهره بردار توزیع می گردد؟
  – نقش MWS در تعیین مرزبندی ها در قراردادهای فراساحل و فازهای اجرا تا بهره برداری چیست؟
  – وظیفه هدایت و کنترل سیستم های نظارتی حین بهره برداری بر عهده کیست؟

  ساعت ۲۱:۰۰

  یکشنبه ۲۸ شهریور در کلاب هاوس – کلاب بیمه انرژی

  منتظر شما هستیم

  کانال تلگرام ما را دنبال کنید👇
  @Energyinsurance