• فرهاد عظیمی

  عضو
  26 شهریور 1400 در 11:19 قبل از ظهر

  به نظر من علت این ابهام و کاربرد این دو کلمه به جای هم این است که این دو کلمه هم در معنا (تا حدودی)، هم در مفهوم و حتی در تلفظ شبیه هم هستند.

  من با نظر آقای ملکی و استاد سعید نفیسی موافقم (ما سه تا رو کجا می برین😅) یعنی در بیمه کاربرد تسویه درست است. اما دلایلم:

  تصفیه برای وقتی به کار می رود که می خواهیم حساب کتاب بکنیم و ببینیم چندچندیم. «بدهکار»یم یا «بستانکار» یا «یر به یر» ولی تسویه برای زمانی به کار می رود که پس از «تصفیه حساب» مشخص شود که یا بدهکاریم و یا بستانکار. در این حالت «تسویه» می کنیم تا یر به یر شویم.

  اگر به ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی هم مراجعه کنیم در مقابل واژه تصفیه نوشته: «تفریغ حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلام گردد.»

  در زبان روزمره هم تا حدودی این موضوع رعایت می شود. مثلا کارفرما به کارگرش می گوید برو تصفیه حسابت را بگیر. کارگر وقتی به کارگزینی مراجعه می کند ابتدا به حسابش رسیدگی می شود که با توجه به وجود پرداخت هایی مانند وام و مساعده و … احتمال دارد کارگر از کارفرما طلبکار یا به وی بدهکار و یا یربه یر باشد. اگر طلبکار بود با وی تسویه می شود.

  عباراتی چون اداره تصفیه، مدیر تصفیه و … نیز همین معنا و مفهوم را دارد. مثلا مدیر تصفیه به حساب و کتاب رسیدگی می کند تا مشخص کند که ورشکسته با دیگران چندچند است.

  اما در خصوص تسویه؛ فرهنگ فارسی معین نوشته «برابر کردن، مساوی ساختن، یکسان کردن»

  این هم می تواند بدین معنا باشد که مثلا قبلا تصفیه حساب شده و طلب و بدهی مشخص شده وحالا می خواهند این بدهی را از بین ببرند و دو طرف را یکسان کنند.

  حال برگردیم به عنوان گفتمان یعنی«تصفیه خسارت یا تسویه خسارت»؟ به نظر من با توجه به اینکه رسیدگی به حساب و کتاب و … در خصوص خسارت قبلا انجام شده ومبلغ خسارت مشخص گردید و حالا فقط بحث پرداخت بدهی بیمه گر به زیاندیده مطرح است عبارت تسویه خسارت درست است.