• علیرضا رئوف اصلی

    عضو
    24 شهریور 1400 در 11:14 بعد از ظهر

    سلام و احترام پذیرش چنین ریسک هایی نیازمند ثبات جو روانی جامعه بوده و از طرفی باید دقیقا مشخص شود چه ریسکی را باید پوشش داد و به چه میزان سیاست و حباب های سیاسی اقتصادی می تواند تاثیر مثبت و منفی بر این نوع کسب و کارها داشته باشد و در مجموع نمی توان از پذیرش موارد مشابه تا ابد طفره رفت بلکه باید با حوصله و کمک صاحب نظران نرخ و شرایط مناسب تهیه و پاسخگو باشیم تشکر