• محمدسعید الفتی

    عضو
    23 شهریور 1400 در 1:24 بعد از ظهر

    درود بر شما جناب اقای عظیمی. نوشته شما ناگهان مرا یاد بیت دوم شعر معرف حافظ انداخت که با اندک تغییری می شود این خوانش هم در صنعت بیمه از آن داشت :

    … که بیمه آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها.

    انگار برای هر کار حرفه ای بشود بیمه مسؤولیتی تعریف کرد به شرط شناخت آن حرفه و قواعد و قوانین حاکم بر آن و اینکه بتوان قصور غیر عمد آن را تشخیص داد.