• غلامعلی ثبات

  عضو
  21 شهریور 1400 در 10:12 قبل از ظهر

  خودم همینطوری و بدون بررسی کافی این نکات به ذهنم رسید:

  ۱- آیین نامه حل اختلافات بیمه ای تدوین و در شورای عالی بیمه تصویب شود.

  ۲- در این آیین نامه، هیاتهای متعدد برای حل اختلاف بین شرکتهای بیمه، بین شرکت بیمه و بیمه گذار، بین شرکت بیمه و نماینده، بین شرکت بیمه و ارزیاب خسارت و همینطور بین شرکت بیمه و کارگزار پیش بینی شود.

  ۳- این هیاتها باید نوعی شبیه سازی از روش داوری در قانون آیین دادرسی مدنی باشد تا آرای آنها قوت قانونی هم داشته باشد.

  ۴- یک دبیرخانه مستقل برای هیاتهای حل اختلاف بیمه ای راه اندازی و هزینه هایش از محل حق الزحمه حل اختلاف تامین شود که ابتدا خواهان میپردازد و در نهایت بر عهده بازنده اختلاف خواهد بود.

  ۵- در قراردادهای مربوط، طرفین بپذیرند که اختلافات بین آنها از طریق رجوع به این هیاتها به مثابه روش داوری، حل و فصل شود.

  ۶- اگر از طریق قانون نیز جایگاه رسمی برای این هیاتها تعیین شود که بسیار عالی خواهد شد.