• غلامعلی ثبات

    عضو
    21 شهریور 1400 در 10:06 قبل از ظهر

    اضافه کنم که موضوع بحث، حل اختلاف مبتنی بر قرارداد نمایندگی است که در بیشتر موارد نماینده، خواهان اقدام علیه شرکت بیمه است. تخلف نماینده موضوع دیگری است که البته میتواند منشا اختلاف هم باشد.