• نیره نظر

  عضو
  19 شهریور 1400 در 5:58 بعد از ظهر

  با سلام و احترام مجدد

  بله صحیح است که بیمه نامه ساختمان “اکثرا” در قالب بیمه آتش سوزی با خطرات تبعی صادر می شود ولی این امر منافاتی با صدور این بیمه نامه در قالب C.E.C.R مهندسی نخواهد داشت. طبق وردینگ استاندارد مونیخ ری کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی در زمان بهره برداری می تواند تحت پوشش C.E.C.R قرار گیرد. در این خصوص موارد زیر مطرح است:

  1) در بیمه نامه آتش سوزی خطرات اصلی و تبعی مشخص شده است و دست بیمه گر برای ارائه خطرات خارج از چارچوب تعیین شده بسته است. در واقع چنانچه بیمه گذار درخواست پوششی بیشتر از چارچوب بیمه نامه آتش سوزی داشته باشد این امکان میسر نمی باشد در صورتیکه در بیمه نامه مهندسی علاوه بر آنکه خطرات اصلی بیمه نامه حوزه گسترده تری از بیمه آتش سوزی را در بر دارد، امکان ارائه خطرات بیشتر ( و حتی تمام خطر) با ارائه چند کلوز نیز میسر می باشد که البته طبیعتا هر رشته نرخ و شرایط متناسب با خطرات ارائه شده را دارد که در این بین رشته آتش سوزی به دلیل نرخ و حق بیمه پایینتر جذابیت بیشتری برای بیمه گذاران خواهد داشت.

  2) چنانچه بر اثر اختلافات بیمه گر و بیمه گذار طرح دعوی در محاکم قضایی صورت گیرد به دلیل پیچیدگی بیمه نامه های مهندسی و ناتوانی در تحلیل شرایط و کلوزهای بیمه نامه C.E.C.R، عموما دادگاه ها اقدام به صدور رای به نفع بیمه گذاران خواهند کرد که این مسئله نیز موجب می شود بیمه گران تمایل بیشتری به صدور بیمه نامه ساختمان در قالب رشته آتش سوزی (به دلیل مشخص خطرات و ساده بودن تحلیل بیمه نامه و شرایط آن) داشته باشند.

  در نتیجه از نظر فن بیمه گری و چارچوب بیمه نامه، هیچ محدودیتی برای صدور بیمه نامه ساختمان در بیمه نامه C.E.C.R وجود ندارد.