• علیرضا رئوف اصلی

    عضو
    17 شهریور 1400 در 11:36 بعد از ظهر

    با سلام وتشکر از طرح موضوع بسیار عالی و فارغ از نوع پرداخت خسارت باید به این نکته با اهمیت توجه داشت که در فاصله سرقت خودرو و پرداخت خسارت یک افزایش قیمت اتفاق افتاده و تورم سبب از دست رفتن خودروی بیمه گزار و کاهش توان خرید شده و کارشناسان این صنعت باید بدنبال راهی برای پوشش این ضعف باشند و همانطور که با دریافت حق بیمه اضافی افزایش قیمت را پوشش می دهیم آنرا با اصلاح آیین نامه به این بحث تسری دهیم تا قدرت خرید زیاندیده حفظ شده و جنبه حمایتی این صنعت تحت الاشعاع چنین مواردی قرار نگیرد .تشکر