• محمدتقی آرام فر

  عضو
  13 شهریور 1400 در 10:01 قبل از ظهر

  با سلام

  صندوق تامین خسارت های بدنی متاسفانه علیرغم اینکه تعهداتش در مواد 13 و 21 قانون بیمه شخص ثالث به صراحت اعلام شده و حتی مصادیق تعهدش توسط شواری عالی بیمه تکمیل گردیده، به مواردی از قبیل کسری پوشش ، خسارت های ناشی از وقوع حادثه در محلی که برای استقرار انسان تعبیه نشده و … عمل نمی نماید. جدیدا مطلب از این موضوع فراتر رفته و اعلام می نماید موارد تعهد صندوق به دلیل عدم صدور حکم علیه صندوق ، در تعهد نیست و یا با توجه به ارسال مدارک کمتر از 20 یا 30 روز تا پایان سال و نبود وقت مناسب برای بررسی و پرداخت خسارت ، افزایش دیه به وجود آمده در تعهدش نیست .

  این مطالب از سوی صندوق با ارسال نامه به بیمه گر ارسال و در پایان متذکر میوشد ، خسارت توسط بیمه گر تادیه و در صورت وجود اختلاف به کمیته ماده 29 قانون بیمه شخص ثالث اعلام شود. این خود یعنی پرداخت مبلغی از سوی بیمه گر و صبر تا زمان صدور حکم کمیته ماده 29 که با این امر ، صندوق سرمایه ریالیش حفظ و سرمایه بیمه گر به دلیل عدم بهرمندی از مزایای بانکی سرامیه اش تحلیل می رود.

  موضوع همینجا ختم نمی شود، صندوق علیرغم حضور نماینده اش در کمیه ماده 29 و اعلام نظر سایر صاحب نظرانی که به عنوان خبرگان صنعت در این کمیته حضور دارند، در صورت حکم بر علیه خویش، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده و همچنان برای خود وقت می خرد.

  تمام موارد اعلامی دوستان صحیح است، لکن چنانچه در نهایت صندوق ملزم به پرداخت شود، پیشنهاد من عدم پرداخت تعهد صندوق و متوقع کردن این نهاد می باشد .