• محمد جواد کدخدازاده

  عضو
  11 شهریور 1400 در 9:44 قبل از ظهر

  با سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم آقای عظیمی و سایر دوستان

  نظر بنده جنبه پیشنهادی داشته و همان طور که عرض کردم در صورت پذیرفتن صندوق قابل اجرا می باشد و لذا در تایید نظر جنابعالی و جناب آرام فر ، متاسفانه اینجانب نیز به همکاری صندوق خوشبین نبوده و تجربه موثر و مفیدی در این خصوص از جانب صندوق نداشتم . در خصوص ادامه بحث موارد زیر را به استحضار عزیزان می رسانم :

  · ماده 551 قانون مجازات اسلامی تبصره 1: در کلیه جنایاتی که منجی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

  · رأی وحدت رویة شمارة ٧٧٧ـ ١٣٩٨/٢/٣١ هیأت عمومی دیوانعالی کشور

  – با عنایت به مفاد ماده ٢٨٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوة تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده ۵۵١ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت ھای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه ھای تجدیدنظر استان ھای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.