• فرهاد عظیمی

    عضو
    10 شهریور 1400 در 6:24 بعد از ظهر

    بد نیست ما و دوستان را با چند نمونه از رفتارهای صندوق در موارد مشابه اشنا نمایید. بخصوص دبه کردن های بعد از کمیسیون ماده 29.