• فرهاد عظیمی

    عضو
    10 شهریور 1400 در 6:22 بعد از ظهر

    بعید به نظر می رسد با توجه به ماده 23 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مسئولیت بتونه خسارت پرداختی را از صندوق بازیافت نماید. هر چند عبارت «جز در موارد بیمه اختیاری» جای بحث دارد.

    ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.