• فرهاد عظیمی

    عضو
    9 شهریور 1400 در 4:35 بعد از ظهر

    پس یکی از اشکالات دسترسی کارکنان به بانک اطلاعاتی بیمه گذارانه موافقم

    اما با بخش اخر صحبتتون مخالفم. چون من با سانسور مخالفم بخصوص در حوزه اندیشه. بلای خانمان سوزی که مدتهاست دامنگیرمونه