• سینا مهرپژوه

    عضو
    9 شهریور 1400 در 3:58 بعد از ظهر

    در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد شما به کرات شاهد مواردی که فرمودید هستید و دلیل این امر تنها بدلیل عدم تامین معاش کارشناسان و عدم وجود سازوکار قانونی و صحیح در این امر می باشد.