• امیر مصطفوی

    عضو
    8 شهریور 1400 در 8:40 قبل از ظهر

    نظام پرداخت کارکنان بیمه به نظر حقیر اشکالاتی دارد چونکه برای هر کارمند با توجه به تخصص و تجربه بازاریابی و سایر عوامل می بایست حقوق در نظر گرفت نه اینکه مثل رول جاری هر نفر با هر تحصیلات، سابقه، روابط عمومی ، بازاریابی و … یکسان باشند و کاملا موافق پرداخت کارمزد به پرتفوی کارمند می باشم.