• فرهاد عظیمی

  عضو
  5 شهریور 1400 در 3:31 بعد از ظهر

  به نقل از جناب آقای تقی لو در گروه تلگرام انجمن حرفه ای صنعت بیمه:

  موضوع IoT و بکارگیری محصولات مربوط به آن در حوزه بیمه بسیار مطرح می شود و کما بیش فعالین این صنعت با آن آشنا هستند.
  این ویدئو کارکرد عملیاتی آن را در حوزه درمان نمایش میدهد. بنظر میرسد با مشاهده آن درک ملموس‌تر از این فناوری ایجاد شود.

  4:46

  IoT

  4:46