• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  29 مرداد 1400 در 11:31 بعد از ظهر

  پاسخ ارسالی جناب آقای سید علی حسینی

  سلام

  با خانم دکتر اعلایی یا خانم عطاطلب در پژوهشکده صحبت کنید

  تلفن: ۲۲۰۸۴۰۸۴