• محمدصادق صادقیان چالشتری

    عضو
    29 مرداد 1400 در 11:11 بعد از ظهر

    حقیقتا برای پرسشنامه روایی احتیاجه که اساتید یا دانشجو های دکترا بیمه این پرسشنامه رو تایید کنن