• ابوالفضل منصوری

    عضو
    26 مرداد 1400 در 9:48 قبل از ظهر

    با سلام

    از محل حوادث راننده قابل پرداخت می باشد.درصورتیکه شخص به جز پشت فرمان ،هرجای مجازی نشسته بود و حادثه رخ می داد از محل شخص ثالث درصورت قصور خودرو و مسئولیت درصورت قصور تعمیرگاه پرداخت می گردد.