• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 مرداد 1400 در 10:47 قبل از ظهر

    مقصر بودن ایشون توسط چه شخصی اعلام شده ؟ کارشناس تصادفات یا افسر کاردان یا اصلا فرض بر مقصر بودن ایشون توسط شماست ؟