• امیرحسن کریم الدین

  عضو
  10 مرداد 1400 در 8:41 قبل از ظهر
  بخش ششم

  بیمه نامه های مورد نیاز در زمان فرایند نجات

  “درحین تخلیه اجباری کالا، یک آتش سوزی بر روی عرشه اتفاق می افتد که با کمک آب پاشی یدک کش ها خاموش می شود. متعاقبا یک پرونده خسارت برای نجات باز شده و یک ضمانت برای آن درخواست می شود برای ارائه این خدمت قراداد LOF بین مالک شناور و مالک یدک کش در این رابطه امضاء شده است.

  شناور مجددا موفق به حرکت دادن شده و توسط یدک کش ها به سمت بندرپناه کشیده می شود. در بندر پناه نسبت به تخلیه بار و سبک سازی کشتی اقدام می شود. برای انجام یک سفر دریایی امن به سمت بندر مقصد نیاز هست تا شناور در حوضچه خشک تعمیرات ضروری بر روی آن انجام شود و در این خصوص نیز باید محموله ی روی شناور سبک شود. مالک شناور با درنظرگرفتن امکان و مزایا و معایب روش هایی که در زیر ذکر شده است این فکر را می کند که چه بیمه های دیگری می تواند برای آن خریداری کند:

  1. با تهیه چه بیمه ای می تواند بدون تخلیه بار، انبار کردن آن و بارگیری مجدد آن در حوضچه خشک برای تعمیر شناور خود اقدام کند.

  2. با تهیه چه بیمه ای می تواند محموله شناور خود را به دلایل تجاری توسط شناور دیگر به مقصد ارسال کند تا پرداخت هزینه های بندری را کاهش دهد.

  3. با تهیه چه بیمه ای می تواند شناور آسیب دیده را به همراه بار آن با کمک یدکش ها به مقصد برساند تا هزینه های بندری را کاهش دهد.

  که در ادامه به بررسی حالت های مختلف خواهیم پرداخت.