• بهزاد توژان

  عضو
  9 مرداد 1400 در 3:23 بعد از ظهر

  با سلام

  در این مثال فرض شده که خودرویی خاص وارد کشور شده، شرکت بیمه‌ای آن را تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه قرار داده و در بیمه‌نامه صادره شرایط خاصی به منظور مشخص کردن نحوه پرداخت خسارت‌های احتمالی قید و تعریف نشده است.

  چند نکته قابل تامل خواهد بود؟

  1. اگر مسئولیت تامین قطعه را به مالک خودرو واگذار کنیم و پس از ارائه فاکتورها، با استعلام ارزش قطعات از سایت شرکت سازنده متوجه شویم که قطعات با قیمت بالاتری تهیه شده است، آیا می‌توان قسمتی از مبلغ پرداخت شده توسط مالک را تایید نکرد؟(یعنی ادعا کنیم که ارزش قطعه A ريال بوده شما آن را A+1 ريال تهیه کردید و ملاک A ريال خواهد بود؟)

  *در صورت تهیه قطعه توسط مالک، ملاک ارزش ارز خریداری شده(دلار،درهم، دینار و …) به تاریخ خرید قطعه بوده یا روز پرداخت خسارت؟؟

  *اگر قطعات استوک از طرف مالک خریداری شده و فاکتور قطعات نو ارائه گردد تکلیف چیست؟؟؟

  2. اجرت بازسازی قطعات نسبت مستقیم با ارزش قطعات دارد، آیا می توان بدون مشخص شدن ارزش دقیق قطعه، اجرت بازسازی آن را تعیین نمود؟؟

  3. اگر مالک تمایلی به بازسازی خودروی خود نداشته باشد، چگونه می توان میزان خسارت وارده به خودرو را تعیین نمود؟

  4. اگر مالک نسبت به میزان خسارت وارده به خودرو توسط بیمه گر اعتراض داشته باشد و با توجه به تبصره 1 از ماده 20 درخواست کند که بیمه گر خودرو را تعمیر کرده و در اختیار مالک قرار دهد، انتخاب تعمیرگاه با کدامیک از طرفین خواهد بود؟ آیا تبحر تعمیرکار در شناخت خودرو تاثیری خواهد داشت؟؟؟

  5. آیا ارزیاب شرکت قطعات آسیب دیده در خودرو را تشخیص خواهد داد یا این امر را به تعمیرکار واگذار خواهد کرد؟(با توجه به آنکه خودرو بسیار خاص بوده و ممکن است کارشناس ارزیاب خسارت تا بحال این خودرو را رویت نکرده باشد)

  6. در صورتی که بیمه گر بخواهد با اعمال ماده 19 قانون بیمه خسارت را پرداخت نماید، با توجه به خاص بودن خودرو، آیا ملاک ارزش گذاری مشخصی برای آن وجود دارد؟؟؟( ممکن است هر قیمتی برای خرید آن پیشنهاد شود)