• محمدتقی آرام فر

    عضو
    9 مهر 1399 در 8:36 قبل از ظهر

    با توجه به فرمایش جناب خسرو پور ، اگر در حادثه ای راننده ای از وسیله نقلیه که فاقد گواهینامه باشد، مطابق ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر یا صندوق به منظور بازیافت خسارت به ایشان مراجعه خواهد کرد. با فرض اینکه بیمه مسئولیت کارگاه پوشش وسیله نقلیه موتوری داشته باشد، آن وقت تکلیف بیمه گر مسئولیت چیست ؟