• محمدتقی آرام فر

    عضو
    7 مهر 1399 در 11:20 قبل از ظهر

    این دیدگاه هم درسته، ولی در بخش تعهدات بیمه نامه ها ذکر سقف تعهدات برای هر نفر در هر حادثه قید شده .