• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  3 مرداد 1400 در 11:46 بعد از ظهر

  سلام

  در مورد بند 1 آنچه که به نظرم می آید یکی از دلایل تفکیک نیروی کار کاهش حق بیمه و رسیدن به یک حق بیمه معقول در زمان صدور بیمه نامه می باشد به طور مثال:

  در نظر بگیریم یک کارگاه خیاطی در طول سال 20 نفر نیرو کار ثابت و همیشگی دارد اما در زمان نزدیک شدن به عید نوروز و پایان سال به دلیل بالا رفتن حجم کار و تولید بیشتر ممکن است تعداد نیروی کارش تا 30 نفر هم افزایش یابد بنابراین در این حالت:

  اگر شخص کارفرما بخواهد زمان خرید بیمه نامه تعداد نیروی کار ثابت را 20 نفر اعلام نماید در صورت وقوع خسارت در پایان سال، خسارت مشمول قائده نسبی می گردد.

  اگر بخواهد تعداد نیروی کار ثابت را 30 نفر اعلام نمایید از آنجایی که آن 10 نفر نیرو را فقط در یک یا دو ماه پایان سال جذب می نماید باید حق بیمه یک ساله برای ایشان پرداخت و در واقع حق بیمه افزایش می یابد.

  پس در این حالت برای کاهش حق بیمه و رسیدن به یک مبلغ معقول بیمه گذار می بایست تعداد کارکنان ثابت را 20 نفر و متغیر را حداقل 1 و حداکثر 10 نفر اعلام نماید که بدین ترتیب مبلغ حق بیمه بسیار کمتر می باشد.

  در مورد بند دوم سوال همانگونه که در مثال فوق اعلام شد تعداد نیروی کار ثابت درواقع افراد ثابتی هستند که در طول دوره در محل مورد بیمه فعالیت دارند و نیروی کار متغیر هم افرادی هستند که بنا به شرایط از جمله وضعیت کاری و میزان تولید و فروش و حجم کار می تواند به تعداد کارکنان ثابت اضافه گردند از یک تعداد حداقل تا یک تعداد حد اکثر به صورت مشخص

  حالا سوال دیگری که در اینجا مطرح می گردد این است که در همان مثال فوق بیمه گذار می تواند به قصد سوء استفاده و کاهش چشمگیر حق بیمه تعداد نیروی کار را به شرح ذیل اعلام نماید به طوری که در زمان وقوع خسارت و حادثه نیز هیچگونه مغایرتی با تعداد نیروی کارش نداشته و قائده نسبی هم در این مورد اعمال نگردد.

  تعداد نیرو کار ثابت 10 نفر

  تعداد حداقل نیروی کار متغیر 1 نفر

  تعداد حداکثر نیرو کار متغیر 20 نفر

  در این حالت هم در زمان خسارت مجموع نیروی کار ثابت و حداکثر نیروی کار متغیر ینی 30 نفر تحت پوشش بیمه نامه هستند اما آیا حق بیمه هر دو با هم برابرند؟

  حال سوال اینجاست که چگونه باید جلوی این سوء استفاده و ضرر شرکت های بیمه را گرفت؟

  به نظر شما آیا راهی وجود دارد یا خیر؟