• فرهاد عظیمی

  عضو
  2 مرداد 1400 در 5:29 بعد از ظهر

  اولیش با من 😌

  اگه گفتین این که پیوست کردم چیه؟

  الف: بیمه نامه باربری صادراتی

  ب: بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی

  پ: فرم پیشنهاد بیمه

  ت: هیچکدام. این یک …. است.