• محمدسعید الفتی

  عضو
  31 تیر 1400 در 7:53 بعد از ظهر

  جناب آقای عظیمی با عرض سلام و احترام:

  1- این بیمه را با توجه به قانون مسوليت مدنی و قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر اصل تقصیر است و اینکه آسیب دیدگان با عنوان فداکار خدمت داوطلبانه در یک کار خیرخواهانه همکاری می کنند، نمی توان جزو بیمه های مسؤولیت منظور کرد مگر اینکه مسؤولیت سازمان را مفروض پنداشت.

  2- پوشش هایی که در ماده 8 آیین نامه اجرایی فهرست شده است از جنس بیمه های تأمین اجتماعی است با این تفاوت که مبلغ بیمه، معادل دیه تعیین شده است.

  3- اين بیمه آثار بلند مدت دارد یعنی ممکن است آثار آسیب در زمانی پس از سپری شدن مدت بیمه آشکار شود.

  4- این گونه می نماید که چنین بیمه ای، شکل صندوقی مانند صندوق «حوادث طبیعی» یا حتی جزیی از آن باشد که منابع مالی کافی برای جبران مواردی که در ماده 8 آیین نامه اجرایی آمده است تأمین گردد.

  5- بیمه های تجاری به ویژه بخش خصوصی آن برای پذیرش این بیمه نیازمند محاسبات فنی دقیق ، آن هم با نگرش بیمه های تأمین اجتماعی هستند. در این صورت حق بیمه آن به یقین مبلغ قابل ملاحظه ای می گردد. و اگر محاسبات دقیق و حق بیمه متناسب نباشد بیم آن خواهد رفت که بیمه گران تجاری از عهده تعهد خود بر نیایند.

  6- باید توجه داشت که بیمه گران ممکن است در صورت وجود بیمه های عمر و یا حوادثی که فداکاران خدمت داشته باشند با تعهدات سنگینی روبرو شوند.