• محمدتقی آرام فر

    عضو
    6 مهر 1399 در 7:21 بعد از ظهر

    با توجه به فرمایش جناب آقای عظیمی، دیه دوم خریداری شده توسط بیمه گر الف چه میزان می باشد ؟