• محسن قره خانی

    عضو
    27 تیر 1400 در 10:41 بعد از ظهر

    سلام ، چه موضوع جالبی، مگر بیمه حوادث راننده از جنس حوادث نیست؟ و بیمه حوادث از نوع بنفیت در مقابل غرامت است، بنابراین مقصر بودن و انطباق گواهینامه چرا باید تاثیر بگذارد؟