• محسن رحیمی

  عضو
  27 تیر 1400 در 8:53 قبل از ظهر

  هفته ششم

  بررسی حادثه چشمه خوش (توپک رانی و ریسک های آن)

  این هفته در سلسله مباحث کلاب بیمه انرژی با محوریت بررسی حادثه ناگوار انفجار در خط لوله چشمه خوش، با عملیات توپک رانی و ریسک های مرتبط با آن آشنا خواهیم شد.

  در این گفتمان

  • به روش ها، کاربردها و ریسک های عملیات توپک رانی (پیگرانی) خواهیم پرداخت.
  • شرح مختصری از حادثه را بیان خواهیم نمود
  • نظر کارشناسان را در خصوص علت واقعی حادثه جویا می شویم
  • تاثیرات احتمالی این حادثه را بر دستورالعمل ها و رویه های اجرایی بررسی خواهیم نمود

  🕓 یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ منتظر شما هستیم.

  ورود از اینجا