• فرهاد عظیمی

  عضو
  23 تیر 1400 در 4:15 بعد از ظهر
  جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی

  دوستان سلام

  یازدهمین کتابی که در زمینه بیمه های مسئولیت میخواهم به شما معرفی کنم اسمش هست «جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی» من خودم شخصا با این اسم مشکل دارم ولی وقتی خودم را جای نویسنده می گذارم می بینم شاید عبارتی بهتر از این نمی شود پیدا کرد.

  این کتاب را جناب آقای دکتر عبداله خدابخشی نوشته اند. ایشان فردی بسیار بسیار باسواد هستند. بنده این افتخار را داشته ام که با ایشان مقاله ای مشترک در مجلیه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر کرده ایم. ضمنا ما با هم سخنران پنل تخصصی بیمه های مسئولیت که اواسط دهه نود توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار شد بودیم.

  از کتاب هر چه بگویم کم گفته ام. وقتی این کتاب را می خوانی یک نگرانی داری و آن این است که بالاخره این کتاب تمام می شود. وی می گویی کاش هر چه می خواندی تمام نمی شد. یک حدیث از خودم بگویم که می فرمایم 🙃 «هرکس ادعا کند که بیمه مسئولیت بلد است ولی این کتاب را نخوانده است، فکر می کند که بیمه مسئولیت بلد است».