• فرهاد عظیمی

  عضو
  22 تیر 1400 در 6:07 بعد از ظهر
  دبیر کل سندیکا

  بالاترین مقام اجرایی سندیکا «دبیر کل سندیکا» است که توسط شورای عمومی برای دو سال انتخاب می شود. دبیر کل وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض می گردد، انجام می دهد.

  دبیر کل فعلی سندیکای بیمه گران ایران جناب آقای دکتر سید محمد کریمی است. دبیرکل های پیشین سندیکا عبارتند از:

  • سید محمد علیپور
  • علی اکبر اولیاء
  • دکتر غلامرضا تاجگردون
  • مهردادخواجه نوری
  • دکتر سعید خرقانی

  به نظر شما کدامیک از این دبیر کل های محترم اقدامات مفیدی برای صنعت بیمه انجام داده اند و آن اقدامات چه بوده است؟