• محمدتقی آرام فر

    عضو
    30 شهریور 1399 در 11:30 بعد از ظهر

    با مصوب شدن بیمه اجباری در سال ١٣٩۵ ، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر عهده بیمه گر شخص ثالث هست . اما در این میان اشاره ای به قصور کارفرمایان که مسئولیتشان از طرف کارشناسان رسمی حوادث ناشی از کار مشخص می‌شود اشاره ای نشده. به نظر می‌رسد در نهایت مسئله جبران خسارت به بیمه شخص ثالث سپرده بشود که ضرر بیمه گران شخص ثالث محتمل هست .