• محمدتقی آرام فر

    عضو
    30 شهریور 1399 در 11:21 بعد از ظهر

    مطابق قانون بیمه اجباری که سال ١٣٩۵ مصوب شده ، کلیه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در تعهد بیمه گر ثالث هست ، ولی در اینجا اشاره ای به مسئولیت کار فرما که اکثرا توسط کارشناسان رسمی حوادث ناشی از کار در حوادث کاری مشخص میشه ، نشده . اما به نظر در نهایت این امر منجر به جبران خسارت از جانب شخص ثالث بشه و بیمه شخص ثالث در نهایت قربانیه این احکام جدید میشه .