• مصطفی ملکی

    عضو
    19 تیر 1400 در 11:30 قبل از ظهر

    سلام . به نظر من هم بدون داشتن پوششهای اضافی خسارت قابل پرداخت است اگرچه با فرمایش آقای عظیمی و سایر دوستان هم موافقم که میبایست از آیین نامه ابهام زدایی بشود و مفهوم بلایای طبیعی و مصادیق آن شفاف شده و تکلیف بیمه گران مشخص شود اما در وضعیت فعلی و با نوع نگارش موجود پرداخت خسارت بر مبنای پوششهای اصلی گزینه صحیح تر و معقولتری خواهد بود.