• مصطفی ملکی

    عضو
    19 تیر 1400 در 11:24 قبل از ظهر

    سلام . موضوع مناقشه برانگیزی است و نظرات آقای صالحی هم کاملا درست است. در شرایط تحریمی فعلی و عدم ورود قطعات آنها، بیمه کردن اینگونه خودروها میتواند باعث اختلاف شود. در مجموع توافق با بیمه گذار و استفاده از راهکارهایی نظیر آنچه آقای صالحی فرمودند بهترین راه حل است و خیلی نمیتوان با قاطعیت نظر داد.